tandarts hof dordrecht sterrenburg mondhygienist tandsteen nieuwe patient

Klachten

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over uw behandeling of het resultaat daarvan.

Mocht dit het geval zijn dan kunt u dit altijd kenbaar maken aan de tandarts.

Vertel het ons

Wij horen graag hoe u uw bezoek aan onze praktijk heeft ervaren. Uw reactie is heel waardevol: daarmee kunnen we onze zorg en service verbeteren.  Wilt u uw suggesties of complimenten aan ons doorgeven? Laat het ons weten. Alvast bedankt!

Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling in onze praktijk. U kunt dan een schriftelijke klacht indienen bij uw tandarts.

Uiteraard kunt u bij uw volgende bezoek dit ook altijd kenbaar maken bij de tandarts.

Wij zoeken graag met u naar een gepaste oplossing.

tandarts hof dordrecht sterrenburg mondhygienist tandsteen nieuwe patient

Klacht?

In de meeste gevallen zal een gesprek tussen u en uw tandarts genoeg zijn. Als u behoefte heeft aan een derde, neutrale partij, dan kunt u uw klacht indienen bij de KNMT, de beroepsvereniging waar deze praktijk bij aangesloten is. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal dan kosteloos tussen u en uw tandarts bemiddelen. Met als doel een oplossing te vinden.

tandarts hof dordrecht sterrenburg mondhygienist tandsteen nieuwe patient

Geschil?

Als u er ondanks de hulp van de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u voor €75 een beroep doen op de Geschilleninstantie Mondzorg. Dan wordt uw klacht door een commissie van vijf deskundigen beoordeeld. De geschilleninstantie geeft een bindend oordeel of uw klacht gegrond is en mag indien de klacht gegrond is, een schadevergoeding toekennen.