top of page

Corona beleid

In verband met het corona virus zullen er de komende tijd een aantal veranderingen zijn. Onderstaand kunt u de instructies vinden die betrekking hebben op uw afspraak. Mocht u vragen hebben dan kunt u tijdens de reguliere werktijden bellen naar onze praktijk.

Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Mocht er de komende tijd iets wijzigen in uw gezondheid en u op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren.

 

 • Heeft u nu corona?

 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?

 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?

 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?

 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?

 • Bent u in thuisisolatie?

 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

 • Bent u 75 jaar of ouder?

 • Behoort u tot een gezondheidsrisico groep?

HYgiene

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met handalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd. Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden.

 

Voor sommige behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen.

In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn ''Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken'' en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

 

Extra tips

Nog wat extra aanwijzingen:

 • Kom niet te vroeg, dus het liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.

 • Volg de aanwijzingen van ons personeel op.

 • Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.

 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk

 

bottom of page